Etikettarkiv: vildsvin

Vildsvin

Vildsvinet är idag en vanligt förekommande djur i de svenska skogarna. Störst sannolikhet att stöta på dem är i södra och mellersta delarna av landet, i löv- eller blandskog. De drar sig för att gå ut i helt öppen terräng och gör detta endast i skydd av mörkret. Natten är yttermera djurets aktiva period, även om det händer att de letar föda dagtid. I Sverige ser man ofta svinen i närheten av skogsbryn i närheten av åkrar och liknande områden. Ett vildsvin kan bli riktigt stort, en vuxen galt väger oftast mellan 80-120 kg, men kan ibland väga upp mot 200 kg. Suggan blir något mindre och väger omkring 10 kg mindre än galten. Båda könen har betar, men galtens fortsätter att växa vilket innebär att de gamla individerna får riktigt stora betar. Sommartid är djurets päls gles och gråaktig för att under vintern bli tätare och yvigare samt mer ljusbrun eller svart till färgen. Vildsvinets ungar- kultingarna- är dessutom gul- och svartrandiga fram till det att de är omkring tre månader gamla, därefter blir de  mer rödbruna och förblir så till ett års ålder. Vildsvinen lever i mindre flockar bestående av några närbesläktade honor med ungar. De könsmogna galtarna lämnar däremot flocken då de stöts bort av flocken. Största delen av vildsvinets föda består av vegetabilisk föda så som rötter, ek- och bokollon, potatis, majs, svamp och bär.  Den söker ofta efter sin mat genom att böka med trynet i jorden och man ser lätt var djuren varit i farten och luckrat upp jorden. Andra spår är bortnött bark på träd och stubbar där svinet skrubbat sig samt päls som har fastnast på utstickande grenar, taggtråd, etc. Just födosökandet orsakar varje år stora skador på lantbruk och trädgårdar. Djurets luktsinne och hörsel är goda och kommer väl till hjälp då den söker efter föda och undviker rovdjur eller andra fiender- däribland människan. Vildsvinet har och är än idag ett uppskattat vilt bland jägare över hela världen. I det stora hela är vildsvinet en skygg varelse, de undviker större bebyggelse och flyr då de känner lukt av en människa. Det har dock hänt att ett vildsvin har gått till anfall mot människor då svinet känt sig trängt eller hotat. I dagsläget ligger den svenska vildsvinsstammen på omkring 150 000-300 000 individer och ökar dessutom i snabb takt, något som inneburit att de kommit närmare bebyggelse. Vildsvin finns idag i kontinentala Europa, Nordafrika, de japanska öarna, Indonesien och i Asien, söder om Taigan. Som nämnt är populationen i Sverige koncentrerad till Syd- och södra Mellansverige och man förutspår att spridning till de norrländska regionerna kommer att gå trögt. Även om djuren tål kyla får de p.g.a snön det mycket svårare att hitta föda samt blir lättare upptäckta och byten för större rovdjur, exempelvis varg. Det kan vara svårt att hålla dess djur borta från specifika områden. Idag finns dock  produkter i form av så kallade vildsvinsskrämmor, som med hjälp av ultraljud och strålkastare skrämmer bort svinen utan att skada dem. Dessa kan monteras på träd, staket eller väggar och kan programeras till att endast aktiveras då djuret närmar sig.