Etikettarkiv: sorken

Sork

Sorken föredrar porösa marker där den har lätt att utforma sina underjordiska tunnlar. Under jord har den även sitt bo som brukar vara bäddad med mossa, löv och torrt gräs. Man hittar dessutom många sorkars vinterförråd av mat i tunnlarna. Europa, Asien och Nordamerika är områden där man ofta stöter på denna gnagare. Det händer även att sorkar förutom att leva i jorden lever i gräsområden eller träd. I vissa fall har det även hänt att djuret tagit sig in i hus och källare. Det finns flera olika sorters sorkar, åkersorkar och ängssorkar för att nämna några av dessa och som är bland de vanligaste i vårt land. Majoriteten av de sorkar som finns i Sverige är inte särskilt stora och väger sällan över 130 gram. Sorkens kroppsform är klumpig och de liknar till utseendet ofta råttor. Öronen är väldigt små och svansen är kort och pälsbeklädd, som resten av den grå eller bruna kroppen. För det mesta äter sorkar vegetabilisk föda så som nötter, frukt, bär, rötter och säd. Det händer dock att vissa sorter äter insekter, maskar och mollusker, några av de större sorkarna kan även inta mindre ryggradsdjur. Det har visat sig att sorken ställt till med avsevärda skador då den kalasat vid skogs- och spannmålsodlingar. Utöver detta kan sorkarna orsaka stora bekymmer i trädgårdar då de bildar småjordhögar och omfattande tunnelsystem som gör marken ihålig och porös. När våren kommer och snön har smält kan man ibland se små korvliknande spår i gräsmattan, detta är säkert tecken på att man har sorkar i närheten. Utöver nämnda problem kan djurets spillning yttermera orsaka problem eftersom den pga luftburna virus kan resultera i allvarliga infektioner, även kallad sorkfeber. Under sommaren får sorken för det mesta ungar och inte sällan får de mellan tre till fyra kullar under en enda sommar. En kull består i snitt av tre till sju ungar. Observationer har visat att det förekommer extra många sorkar vart fjärde år. Har man fått sork kan det vara svårt att bli av med dessa. Många rovdjur äter dock sork och även om huskatten föredrar kattmat är det inte ovanligt att den jagar sorkar om de dyker upp i trädgården. Sorken känner tack vare sin känsliga hörsel lätt av vibrationer i marken och uppfattar detta som eventuell fara. Med detta i åtanke har flera skadedjursbekämpare utvecklat skrämmor som man sticker ner i marken och sprider vibrationermed- och således skrämmer bort sorken utan att skada den. Det finns även skrämmor som med hjälp av ultraljud skrämmer bort sorken och andra gnagare. Dessa kan med fördel placeras i exempelvis förråd, bondgårdar, vindar och källare. Sorken trivs bäst då gräset har vuxit till sig, vilket innebär att ytterligare en metod för att minimera riskerna för sorkangrepp är att med jämna mellanrum klippa gräsmattan och hålla den riktigt kortvuxen. För att skydda trädens bark kan man under vintern klä in den nedre delen av trädet och även en bit av jorden kring träden med finmaskiga nät, så kallade stamskydd (av tex hårdplast  metall). Detta kan hindra sorken från gnaga av barken på trädet.