Etikettarkiv: mus

Möss

Det finns många olika arter möss, uppskattningsvis 39 olika arter runtom i världen. Dessa varierar mycket i storlek. Genomsnittsvikten ligger på 30 gram även om vissa individer kan väga upp till 60 gram. Kroppen och svansen inräknad blir oftast omkring 15-19 cm lång. Svansen är även den täckt av päls trots att den vid första anblicken ser helt naken ut. Till färgen är de oftast grå eller bruna på ovansidan för att på buken vara något ljusare. Tama möss finns även i andra färger, exempelvis den albinofärgade musen som man ofta ser i laboratorier. Möss finns på många platser i naturen men lever även nära människan. De vanligast arterna som observeras i närheten av bostäder är husmusen och den lilla- och stora skogsmusen. Den förstnämnda av dessa två, husmusen, har en något mer gråaktig färg än skogsmusen samt har mindre ögon och större ögon. Då den gärna, framför allt under årets kallare månader, bygger bo inuti väggarna, av papper, tyg eller annat mjukt material- kan man ibland höra krafsljud, se spillning och upptäcka gnagmärken där den har varit framme. Även om husmusen är en allätare föredrar den frön och olika spannmål. Den lilla skogsmusen trivs däremot bäst i skog men förekommer även i trädgårdar och ibland i ladugårdar och hus. Det är framför allt under årets kalla månader som även skogmusen har en tendens att söka sig till människornas bostäder, för att lättare finna värme och föda. Denna mus föda består framför allt av nötter, skott, knoppar och annan vegetabilisk föda. Väl inomhus har den dock en förmåga att knapra på allt möjligt, så som stearin eller tvål till exempel. Till utseendet skiljer sig skogsmössen något från husmössen. De har bl.a en gulbrun fläck eller  rand mellan frambenen på den annars vita buken och  likaså en gulbrun rygg med rödbruna anstrykningar. Utöver detta har de även större ögon och öron än husmössen. Observerationer av denna mus förekommer främst i södra delarna av landet, upp till Bergslagen och Hälsingland. Skogmössen är däremot väldigt sällsynta i Norrland, vilket inneburit att husmössen istället har spridit sig i dessa regioner. Alla möss är riktigt akrobatiska och skickliga på att klättra. Faktum är att de kan klättra rakt uppåt, exempelvis i lodrätta avloppsrör eller på en del väggar. De kan dessutom ta sig igenom extremt små öppningar, exempelvis små skrevor i träfasader som endast är några millimeter stora. Har man väl fått möss i bostaden finns det en stor risk att de ökar väldigt snabbt i antal. En mushona kan få mellan fem till tio kullar per år och med tanke på att en kull kan bestå av så många som femton ungar kan populationen öka kraftigt på kort tid. Det finns olika åtgärder att vidtaga för att hålla mössen borta från bostaden. Renhållning, att ej lämna mat framme, täcka sopbehållare såväl inne som ute samt att se till att fönster på markplan är intakta är några exempel på vad som kan hindra mössen från att ta sig in. Idag finns det även många olika sorters hjälpmedel tillhanda, allt från den klassiska musfällan till skrämmor som med hjälp av ultraljud håller gnagarna borta.