Etikettarkiv: katten

Katt

Katten har länge levt sida vid sida med människan. Vildkatten, som även finns idag, blev för länge sedan tämjd och förutom att vara ett sällskapsdjur hjälpte den människan med att hålla skadedjur som exempelvis möss och råttor borta. Det som skiljer tamkatten från sin släkting vildkatten är främst deras temperament, päls, tänder och tasstorlek. Tamkatten har utöver detta visat sig vara mindre tålig när det gäller vissa sjukdomar. Trots sina skillnader kan dock vissa av de två arterna para sig med varandra och avla fertila ungar. Forskning pekar på att katten som art ursprungligen härstammar från Nordafrika, från falbkatten- en underart till vildkatten. Dessa finns idag kvar i sin ursprungliga form i exempelvis Israel och Egypten. Ytterligare forskning visar att samtliga tamkatter härstammar från Främre Orienten, från en grupp vildkatter som levde på denna plats för 10 000 år sedan. Idag uppskattar man att det finns omkring 70 olika kattraser runtom i världen, varav de flesta är korsningar, så kallade hus- och bondkatter. Antalet renrasiga katter uppgår till ungefär 40 raser.

Katten brukar bli mellan 15-20 år även om vissa blir äldre än så. Det har i sällsynta fall förekommit katter som blivit 30 år gamla. Katthonan är dräktig i cirka nio veckor varpå den ofta föder en kull på mellan två till fem kattungar. Nämnvärt är att katthonan kan para sig med flera hanar under sin löpperiod, vilken kan resultera att kattungarna i en och samma kull kan se väldigt olika ut. Som nyfödda är kattungarna helt beroende av sin moder då de under de första en till två veckorna är både blinda och döva. Under de tre första veckorna är de dessutom oförmögna att själva reglera kroppstemperaturen, vilket innebär att de måste hållas varma av modern för att överleva. Vid fyra veckors ålder börjar de flesta kattungar att äta fast föda och vänja sig av med modersmjölken, även om diandet delvis kan fortsätta upp till tio veckors ålder. De flesta katter är fysiskt vuxna vid omkring ett och ett halvt års ålder.

Även om katter brukar vara ganska självständiga är det som kattägare viktigt att ge katten en balanserad och hälsosam kost. Katten är i grund och botten en köttätare men ska för denna skulle inte bara äta kött. Idag finns det många nyttiga kattfoder som lämpar sig för just den katt man själv har. Något att komma ihåg är att även om katten utfordras fullvärdigt av sina ägare är det inte ovanligt att den kommer hem med bytesdjur. Precis som med hundar är kattens ägare ålagd att hålla sin katt under sådan tillsyn att den inte orsakar skador på människor, djur eller egendom. Ägare kan till exempel bli ersättningsskyldiga för eventuella skador som katten orsakat. En ägare kan dock inte ställas till svars för att katten springer på annans mark eller lämnar sin avföring där. Just detta är en vanlig orsak till tvister mellan kattägare och deras grannar. Det är dock endast då en kattägare brister i sin tillsyn så pass mycket att katten orsakar olägenheter för människors hälsa, som berörda kommuner kan vidta åtgärder som att exempelvis ålägga ägaren att hålla katten inomhus.