Etikettarkiv: kajor

Kaja

Kajan är en fågel som trivs bra såväl i naturen som i närheten av bebyggelse och människor. Inte sällan händer det att dessa fåglar bygger sina boplatser i skorstenar och ventilationstrummor, till många husägares stora förtret. Utöver detta finner man deras bon bland klipper eller i håligheter  och holkar i träd. Uppskattningsvis finns det omkring 150 000 till 400 000 kajpar i landet, varav de flesta håller till i södra och mellersta Sverige- företrädelsevis i glesa löv- och blandskogar. Det finns flera olika underarter av kajan, vilket bl.a visar sig genom att en del av fågelstammen stannar kvar i landet över vintern, medan andra flyger söderut till varmare breddgrader- för att sedan återkomma i mars eller april. Fågeln förekommer även i resten av Europa, i Nordafrika och i vissa delar av Asien. Till utseendet är kajan svart med ett blåsvart huvud och mörkgrå undersida. Dess karakteriska ljusblåa ögon är till en början bruna, innan fågel är vuxen. Storleksmässigt blir kajan 34-39 centimeter lång och väger omkring 240 gram. Utöver detta har fågeln en kort och kraftig svartfärgad näbb. Honan och hanen är svåra att se skillnad på då de till utseendet är mycket lika varandra. Anmärkningsvärt är att kajan för det mesta är trogen en och samma partner hela livet. Under sin första vår hittar de nämligen sin partner och man ser dem därefter ofta tätt ihop och hjälpas åt med bobyggande och skötsel av ungar, även om det i huvudsak är honan som ruvar äggen. När natten närmar sig brukar stora högljudda flockar av kajor och ibland även råkor samlas för att tillsammans ge sig av mot övernattningsplatsen. Studier har visat sig att det i kajkolonier finns en omfattande social rangordning och att varje enskild medlem har en specifik social ställning. Kajan är yttermera en social varelse och kommunicerar med hjälp av läten. Som många andra fåglar är kajan något av en allätare. Den äter vegetabilisk föda likväl som insekter och mindre kräldjur. På sensommaren besöker de gärna trädgårdar för att kalasa på frukt och bär. I stadsmiljö ser man även kajan ofta gå igenom sopor eller annan kvarlämnad möjlig föda. Som så många andra fåglar inom kråksläktet är kajan en social, nyfiken och intelligent varelse. Det har visat sig att yngre individer tämjts av människor som lärt dem att komma då de kallas på och t.o.m att härma vissa ord. Kajan kan dessvärre ställa till med bekymmer utöver bobyggande på icke önskvärda platser. Vanligt förekommande problem orsakade av kajor är nedsmutsning, utspridda sopor samt oljud. Enkla förbyggande åtgärder kan vara att inte lämna sopor lättåkomliga samt att täcka bärbuskar och fruktträd. Utöver detta finns det även moderna fågelskrämmor som hjälper till att hålla fåglarna borta. En av dessa är en skrämma som med hjälp olika specialanpassade ljud skrämmer bort kajan utan att skada den. Den går att koppla till upp till fyra högtalare samt att programmera till att spela upp ljuden slumpmässigt, något som säkerligen underlättar för markägaren samtidigt som fåglarna upplever ”faran” mer konstant. Skrämman innehåller ett chip som består av åtta olika ljud som är avsedda att skrämma bort specifika fågel- och djurarter.