Mås

Måsen som fågelart finns över hela världen endast med undantag för på Sydpolen. Man ser dem ofta kring kustområden men de förekommer även i inlandet i närheten av vattendrag, åkrar, soptippar samt inne i städer. Vissa måsar vistas dessutom ute på öppet hav. Faktum är att det finns många olika måsarter, varav den vanligaste i vårt land är fiskmåsen. Uppskattningsvis består den svenska fiskmåsstammen idag av 100 000-200 000 par. Antalet fiskmåsar i Sverige har dock varierat men populationen bedöms idag som stabil. Till utseendet har denna fågel en grå ovansida medan resten av kroppen inklusive huvudet är vitt med gul näbb samt gula ben. Utöver detta har den även svarta så kallade handpennor på vingarnas ytterkant med vita fläckar allra längst ut. Honorna och hanarna ser väldigt likadana ut även om honan för det mesta är något mindre. Innan fiskmåsen är fullvuxen är dess fjäderdräkt spräckligt brungrå till färgen samt har rosa ben och näbb- förutom näbbspetsen som är svart. För övrigt skiftar nyanserna på fiskmåsens fjäderdräkt beroende på årstid. Man kan till exempel notera att huvudet under sommaren är vitt, men ju kallare det blir ändras till att bli gråstreckat. Även näbben förändras framåt vintern och blir grönare inne vid näbbroten med ett svart streck som avskiljare innan resten av den gula näbben tar vid. Dess vikt varierar från 394 till 586 gram. Fiskmåsen häckar i närheten av vatten, i såväl södra delarna av landet som uppe i fjällvärlden. De flesta av landets fiskmåsar flyger till sydligare breddgrader under vintern, men de finns även fåglar som stannar kvar om vädret är gynnsamt. Fiskmåsens föda består av en blandad kompott och den är en riktig allätare. Musslor, fisk, insekter, maskar, bär och säd är mat som står på dess meny. Den äter dessutom det mesta av de ätbara sopor som lämnats framme i städer. En gång om året får fiskmåsen en kull bestående av omkring tre ägg. Honan och hanen hjälps sedan åt att ruva ägggen i mellan 23 till 28 dygn och sedan ta hand om de nykläckta ungarna. Efter omkring 35 dagar blir ungarna flyfärdiga och gör sina första försök att lämna det trygga boet. Det förekommer att fiskmåsar häckar både för sig själva som i större kolonier. Häckningsperioden infaller från mars till juni och innebär att fåglarna är extra vaksamma över sitt revir och sina bon under denna period. De kolonihäckande fiskmåsarna placerar företrädelsevis sina bon på marken med cirka fyra meter till grannens bo. De ensamhäckande individerna väljer istället att bygga sina bon något högre upp, exempelvis på hustak, på större stenar eller i träd. Boet består av växtmaterial som  till exempel gräs och bildar en skålliknande byggnation. Många kommuner stöter på bekymmer med stora populationer av måsar som orsakar oljud och mycket spridning av spillning. Idag finns det dock effektiva fågelskrämmor som använder sig av ultraljud för att skrämma bort måsar och andra fåglar från till exempel uteplatser, altaner och serveringar. Skrämman kan hängas upp förslagsvis på en vägg eller stolpe och aktiveras av rörelser. Värt att nämna är dessutom att den inte är skadlig för vare sig djur eller människor.